A ju duhet niveli master për të pasur sukses në karrierë?

A ja vlen që t’i filloni studimet master? Kjo është një pyetje që shumëkush ia bën vetes pyetje, për të gjetur se si ndikon në karrierën e tyre. Në ditët e sotme mund të shihni persona që kanë përfunduar studimet master për një fushë të caktuar dhe në anën tjetër persona të tjerë që nuk e kanë këtë nivel të përfunduar, por kanë përvojë të shumtë pune dhe trajnime të ndryshme. Kush ka një shans më të mirë me punëdhënësit kur bëhet fjalë për rekrutimin?

Akademi Pune, jua sjellë të dy anët e medaljes kur, ju duhet dhe kur nuk është edhe aq e nevojshme të keni të përfunduar këtë nivel.

Më poshtë janë shembuj të karrierave që kanë nevojë për një diplomë master si kualifikim minimal:

Bashkëpunëtor kërkimor
Terapistë të martesës dhe familjes
Ekspert makroekonomist
Terapeut fizik
Ligjërues
Ekonomist
Historian
Psikolog
Koordinator mësimor
Studiues sondazhi
Planifikues urban dhe rajonal
Argumentet për nivelin master

Ndikim pozitiv në karrierë

Pasi ta keni përfunduar nivelin master, do t’ju hapen shumë mundësi në karrierë. Mund të mbani role dhe punë që kanë shkallë më të lartë me ç’rast marrin pagë më të lartë.

Në të njëjtën kohë, do t’i mbijetoni më shumë papunësisë, në krahasim me ata që e kanë vetëm nivelin bachelor dhe diplomë të shkollës së mesme.

Njohje më e thellë e fushës

Niveli bachelor do të thotë që keni njohuri të përgjithshme në lidhje me fushën ose industrinë që e keni përzgjedhur. Por, në një shkallë më të gjerë, niveli master ju ndihmon të specializoheni dhe të keni njohuri më të thella në atë fushë që e keni përzgjedhur. Gjatë këtij niveli mund të bëni më shumë hulumtime dhe të keni teori dhe besime personale.

Në këtë mënyrë mund të merrni mentorim nga profesorët në projektet që i keni “nëpër duar”, kështu që do ta thelloni njohurinë në atë fushë.

Argumentet opozitë për nivelin master

Edhe pse niveli master ju jep mundësi për të fituar më shumënjohuri dhe për t’u zhvilluar më shumë në karrierë, nuk është gjithnjë ideale. Në ditët e sotme shumë punëdhënës më shumë i vlerësojnë përvojat e punës dhe punët e kaluara. Ata duan që ta kuptojnë se çfarë kanë grumbulluar punonjësit jashtë klasës.

Shembull, nëse jeni inxhinier, punëdhënësi do t’ju punësojë më shumë bazuar në cilësinë e punës sesa sepse keni nivelin master. Ekspertët e punës i këshillojnë njerëzit që ta arrijnë gradën e masterin përmes alternativave të tjera. Këto alternativa janë vazhdimi i edukimit përmes kurseve, workshopeve profesionale, seminareve etj.

Niveli master kushton

Vazhdimi i studimeve në nivelin master është hap i shtrenjtë. Nga 1 tetori Në Kosovë, në universitetet shtetërore vitet e studimeve, do të bëhen pa pagesë, por në çdo univeristet tjetër brenda dhe jashtë vendit, studimet pasuniversitare janë më të kushtueshme.

Këto pagesa e bëjnë e bëjnë jetën më të vështirë, për shkak se shumica e të ardhurave shkojnë në pagesa për studime.

Duhet kohë për ta përfunduar nivelin master

Një student që ia kushton të gjithë kohën studimeve, i duhen dy deri në tri vjet që ta përfundojë atë. E në anën tjetër një tjetër që punon do t’i duhet më shumë kohë. Nëse u kushtohet plotësisht studimeve, është kohë më e shkurtër sesa, ndjekja e ndonjë kursi për atë fushë, mirëpo studentët e humbin kohën profesionale gjatë së cilës do të mund të krijonin përvojë pune.

Gjatë kësaj kohe mund të vijnë oferta të shkëlqyeshme të punës, por mund t’i humbisni.

Gjersa shumë studentë mund të provojnë të studiojnë dhe të studiojnë në të njëtën kohë, kjo iu harxhon shumë energji. Përveç kësaj, ndjekja e e punës dhe shkollës i bën njerëzit të jenë më të stresuar dhe të kenë produktitvitet më të ultë në punë dhe në paraqitjen e tyre akademike, nëse nuk e kanë një plan të mirë. /Akademi Pune

news