• FKEE

  Këshilltar i Lartë Ligjor


  • 5 Dhjetor, 2022
 • FKEE

  Zyrtar i Kontrollit të Brendshëm


  • 5 Dhjetor, 2022
 • FKEE

  Asistent Ekzekutiv


  • 5 Dhjetor, 2022
 • FKEE

  Zyrtar i Teknologjisë Informative


  • 5 Dhjetor, 2022