• Gëzimi shpk

    Arkitekte/ Ndihmëse Administrative


    • 23 Korrik, 2022
  • Gëzimi shpk

    Punëtorë të Ndërtimtarisë (20), Molera (8)


    • 18 Korrik, 2022