• KOSTT Sh.a

    Inxhinier/e për testim, mirëmbajtje dhe akordim të releve, Teknik/e për testim të releve (Alb/Srb)


    • 2 Gusht, 2024