• MCA Kosovo

    Njoftim për Anulimin e Prokurimit (Alb/Eng)


    • 7 Tetor, 2023
  • MCA Kosovo

    Njoftim për Dhënien e Kontratës (Alb/Eng)


    • 12 Tetor, 2023