• Xërxa NPT

    Punëtor Tereni (5) (Prizren, Gjakovë, Rahovec), Instalues Ujësjellësi (3)


    • 26 Prill, 2024
  • Stone Castle

    Nëpunës/e në Departamentin e Shitjeve


    • 2 Maj, 2024