• Kreditimi Rural i Kosovës

    Analist/e Kreditor/e, Përgjegjës/e Dege, Zyrtar/e për Kontrolle Interne


    • 6 Shkurt, 2023
  • Agro Com Group

    Agjent/e i/e Shitjes (Regjioni i Dukagjinit), Asistent/e i/e Shitjes (Ferizaj)


    • 13 Shkurt, 2023