• iffi's

  Menaxher/e i/e Pikës, Zv. Menaxher/e i/e Pikës, Arkëtar/e (4), Sektorist/e (7), Pranues Malli


  • 7 Korrik, 2023
 • Albi Market

  Menaxher/e, Zv. Menaxher/e (2), Arkëtare (5), Sektoriste (6), Depoista (3) Rruga C


  • 23 Qershor, 2023
 • Albi Market

  Menaxher/e, Zv. Menaxher/e (2), Arkëtare (5), Sektoriste (6), Depoista (3) Rruga B


  • 23 Qershor, 2023