• Studio Moderna

  Asistent/e të Shitjes në Dyqan


  • 21 Tetor, 2023
 • Caesar Ink Tattoo

  Asistente e Shitjes


  • 20 Tetor, 2023
 • NT Charlie

  Asistente Admnistrative, Social Media Manager, Asistente e Shitjes (5)


  • 3 Tetor, 2023
 • Albi Mall

  Asistente Administrative


  • 15 Tetor, 2023
 • Polaku Group

  Asistent/e i/e Shitjes


  • 18 Tetor, 2023
 • Grafiti Shoes

  Asistent/e i/e Shitjes (7)


  • 16 Tetor, 2023
 • GiFi

  Menaxher/e (1), Zëvendës/e Menaxher/e (2), Arkatar/e (5), Asistent/e i/e Shitjes (15)


  • 15 Tetor, 2023
 • Esprit

  Asistente e Shitjes


  • 10 Tetor, 2023
 • Antony Morato

  Menaxher/e në Dyqan, Asistent/e i/e Shitjes (4)


  • 30 Shtator, 2023
 • Sach LLC

  Asistente Admnistrative


  • 7 Tetor, 2023