• Ministria e Mbrojtjes

    Mekanikë (11), Automekanik , Teknikë (2)


    • 28 Nëntor, 2022
  • Autoservis Suzuki

    Automekanik (5), Autoelektricist, Praktikant (3)


    • 14 Dhjetor, 2022