• NLB Banka

  Analist për vlerësim të kolateralit në Sektorin për Menaxhim të Riskut


  • 16 Dhjetor, 2022
 • Banka Ekonomike

  Këshilltar/e Personal/e për Klientë (Drenas)


  • 12 Dhjetor, 2022
 • Banka Ekonomike

  Arkëtar/e (Viti)


  • 12 Dhjetor, 2022