• Stone Market

    Financier/Kontabilist, Menaxher i Shitjes për Eksport (Bullgari)


    • 18 Qershor, 2024
  • Burger King

    Supply Chain Specialist


    • 10 Qershor, 2024