• Banka Qendrore e Kosovës

  Zyrtar/e i Ri Ligjor


  • 4 Tetor, 2022
 • Banka Qendrore e Kosovës

  Zyrtar i Ri për Operacione me Para të Gatshme


  • 4 Tetor, 2022
 • Banka Qendrore e Kosovës

  Zyrtar i Licencimit


  • 4 Tetor, 2022