• Metal Bau

    Inxhinier të Makinerisë, Inxhinier të Ndërtimtarisë, Operator të CNC-së


    • 15 Dhjetor, 2023
  • Elnor Furniture

    Operator në CNC (2), Monter Profesional (2)


    • 23 Dhjetor, 2023