• Super Viva

    Drejtor/e Marketingu


    • 18 Shtator, 2022
  • Kipper

    Drejtor i Depos dhe Logjistikës


    • 14 Shtator, 2022