• EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT

  Open Call – MCAK CSO Board Members (Alb/Eng/Srb)


  • 31 Maj, 2023
 • EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT

  Njoftim i veçantë për Prokurim – Marrja me qira e hoteleve, sallave të konferencave (Alb/Eng)


  • 12 Qershor, 2023
 • EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT

  Njoftim specifik i prokurimit – Renovimi i Hapësirave të Zyrave LLSM-Kosovë (MCA-Kosovo) (Alb/Eng)


  • 6 Qershor, 2023