• Ministria e Financave

    Koordinator i Projektit, Specialist i Menaxhimit Financiar, Specialist i Prokurimit, Menaxher i Detyrave të TI-së, Ekspert i komunikimit, Ekspert Social,


    • 31 Maj, 2023