• Horeca

    Menaxher i Zyres, Arkitekt, Elektro Serviser (2), Punëtor Teknik për Ftohje/Klimatizim (2), Praktikant në Servis (2)


    • 10 Korrik, 2024
  • Premium Bakery

    Elektricist


    • 26 Qershor, 2024