• Vjosa

    Ndihmës Depoist, Faturiste (Kalkulante)


    • 26 Tetor, 2022
  • City.sa

    Agjente shitëse (2), Faturiste (2), Shpërndarës Malli, Punëtor në fabrikë, Depoist


    • 6 Tetor, 2022