• Astronik Printing Solutions

  Zëvendës Menaxhere, Menaxhere Marketingu, Asistente Financiare, Serviser / Teknik (2)


  • 1 Janar, 2024
 • International Business College Mitrovica

  Sekretar i Përgjithshëm, Zyrtar për Prokurim dhe Financa, Zyrtar për Sigurim të Cilësisë, Asistent Administrativ, Zyrtar për Bashkëpunim me Biznese dhe Projekte, Zyrtar për Shërbim të Studentëve


  • 13 Dhjetor, 2023
 • Komuna e Prishtinës

  Drejtor i Teatrit të Qytetit të Prishtinës “Dodona”


  • 23 Dhjetor, 2023
 • Albi Market

  Kalkulant/e (2)


  • 28 Dhjetor, 2023
 • Finca Kosovo

  Zyrtar/e për Shërbim ndaj Klientit


  • 2 Dhjetor, 2023
 • Sonnecto

  Kontabilist Financiar


  • 10 Dhjetor, 2023
 • GiFi

  Zyrtar/e Financiar/e


  • 15 Dhjetor, 2023