• SOS Fshatrat e Fëmijëve

  Ftesë për Ofertë – Furnizim me IT Pajisje


  • 30 Maj, 2024
 • SOS Fshatrat e Fëmijëve

  Ftesë për Propozime – Vlerësim të Jashtëm për Programin e Fuqizimit të Familjes (Fushë Kosovë)


  • 29 Maj, 2024
 • KEP Trust

  Ftesë për Ofertim – Zhvillimi i Web Faqes se KEP Trust


  • 31 Maj, 2024
 • LuxDev

  Call for Proposal – A call to Action for Civil Society Organisations Engaged in Advancing Media Transparency and Information Integrity (R3)


  • 28 Qershor, 2024
 • Appk

  Ftesë për Aplikim – Studio Infermierinë në Gjermani (Ausbildung)


  • 16 Qershor, 2024
 • Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

  Thirrje për grante – Grante për Partneritet


  • 12 Qershor, 2024
 • Caritas of Switzerland in Kosovo - ALB

  Request for Offers – Provision of Accommodation and Venue Services for Organization of Workshops and Conferences


  • 30 Maj, 2024
 • Caritas of Switzerland in Kosovo - ALB

  Request for Offers – Printing of Visibility Materials


  • 30 Maj, 2024
 • Caritas of Switzerland in Kosovo - ALB

  Request for Offers – Provision of translation services (English, Serbian, Albanian and Turkish)


  • 30 Maj, 2024
 • Caritas of Switzerland in Kosovo - ALB

  Request for Offers – Designing of visibility materials


  • 30 Maj, 2024