• N.T.P. CAPARI

    Punëtor Fizik (10), Llamarinist (4), Mjeshtër i Hidroizolimeve (4)


    • 1 Shtator, 2022