• GalvaSteel SHPK

    Administratore, Inxhinier, Saldues, Punëtor Ndihmës në Prodhim, Mirëmbajtëse


    • 6 Tetor, 2023