• EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT

    Njoftim i veçantë për Prokurim – Marrja me qira e hoteleve, sallave të konferencave (Alb/Eng)


    • 12 Qershor, 2023