• Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

    Zyrtar/e për Auditim të Brendshëm (Alb/Srb)


    • 21 Qershor, 2024
  • Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

    Zyrtar Kryesor Financiar i Kompanisë (Alb/Srb)


    • 21 Qershor, 2024