• Metal Bau

    Inxhinier të Makinerisë (2), Mjeshtër/Saldues (5), Ndihmës Punëtor (10)


    • 16 Qershor, 2023