• MES

  Inxhinier i Elektrikës


  • 23 Prill, 2024
 • Unicron

  Inxhinier i Prodhimit, Inxhiner i Ndërtimit, Mbikqyrës i Prodhimit


  • 6 Maj, 2024
 • GalvaSteel SHPK

  Inxhinier, Saldues, Punëtor Ndihmës në Prodhim, Mirëmbajtëse


  • 19 Prill, 2024
 • Paradiso

  Operator në Makinat e Prerjes, CNC dhe WATERJET


  • 3 Maj, 2024
 • MES

  Ekspert për Zhvillimin dhe Implementimin e Sistemeve Diellore


  • 17 Prill, 2024
 • N.N. 100 Design

  Vende të lira pune


  • 16 Prill, 2024
 • Elnor Furniture

  Inxhinier të Makinerisë në Fabrikë (2)


  • 2 Maj, 2024
 • TITAN SHARRCEM

  Automation Engineer


  • 14 Prill, 2024
 • TITAN SHARRCEM

  Teknik i Laboratorit të Betonit


  • 14 Prill, 2024
 • InfraKos

  Udhëheqës i Njësisë për Impementimin e Projektit


  • 16 Prill, 2024