• Korporata Energjetike e Kosovës

  Njoftim për vazhdimin e afatit të Shpalljes Publike nr.3180


  • 9 Qershor, 2023
 • Korporata Energjetike e Kosovës

  Inxhinier të Elektroenergjetikës (13), Inxhinier të Elektronikës (9)


  • 16 Qershor, 2023
 • Korporata Energjetike e Kosovës

  Inxhinier te makinerisë (27)(Alb/Eng)


  • 9 Qershor, 2023