• Korporata Energjetike e Kosovës

    Njoftim për shtyerjen e afatit të aplikimit për pozitën Kryeshef Ekzekutiv (Alb/Eng/Srb)


    • 27 Qershor, 2024
  • Korporata Energjetike e Kosovës

    Njoftim për Anulimin e një pozite në Konkursin Publik me numer 2890 të datës 10.05.2024 (Alb/Srb)


    • 13 Korrik, 2024