• X Line

    Operator në Sharrë (2), Operator në Kantericë (2), Koordinator/e, Komercialist


    • 1 Qershor, 2023
  • Vipros Market

    Furnizues me Perime, Komercialistë, Merchandiser


    • 28 Maj, 2023