• JD LLC

    Konsulent/e për Klientët Ekzistues (40), Telefoniste (5), Asistente e Drejtorit (1), Canvas (4)


    • 1 Mars, 2023
  • Non - Disclosed Client

    Punëtor në Autolarje


    • 8 Shkurt, 2023