• FKEE

  Koordinator i Njësisë Zbatuese të Projektit – NjZP


  • 23 Qershor, 2023
 • Shell Kosova

  Zv. Menaxher në pikën shitëse


  • 8 Korrik, 2023
 • Techtonic

  Menaxher Dyqani (2)


  • 22 Qershor, 2023
 • iffi's

  Menaxher/e i/e Pikës, Zv. Menaxher/e i/e Pikës, Arkëtar/e (4), Sektorist/e (7), Pranues Malli


  • 7 Korrik, 2023
 • Beta Group

  Menaxher/e (Financa dhe Kontabilitet)


  • 14 Qershor, 2023
 • Viva Fresh Store

  Departament Menaxher/e


  • 16 Qershor, 2023
 • Premium Bakery

  Menaxher/e të pikave shitëse në Prishtinë


  • 15 Qershor, 2023
 • Albi Market

  Menaxher/e, Zv. Menaxher/e (2), Arkëtare (5), Sektoriste (6), Depoista (3) Rruga C


  • 23 Qershor, 2023