• Mercurius Consulting

    Trajnim për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore


    • 5 Shkurt, 2023
  • Mercurius Consulting

    CEO – Chief Executive Officer


    • 5 Shkurt, 2023