• Thana Rostiçeri

    Asistente në Kuzhinë, Mikpritëse


    • 25 Qershor, 2024
  • Derand Hotel

    Mikpritës / Bellboy, Mirëmbajtëse, Punëtor i Sigurimit


    • 13 Qershor, 2024