• MCA Kosovo

    Njoftim për Anulimin e Prokurimit (Alb/Eng)


    • 7 Tetor, 2023
  • Millenium Challenge Corporation

    Njoftim Specifik për Prokurim (Alb/Eng)


    • 9 Tetor, 2023