• Delta Security

  Operator/e të Mbikqyrjes Elektronike


  • 29 Qershor, 2024
 • Camel

  Drejtor i Prodhimit


  • 7 Qershor, 2024
 • Shell Kosova

  Monitorues i Kamerave


  • 13 Qershor, 2024