• Bieren Betonwerk

    Ndihmës në Prodhim, Manipulues i Makinerive të betonit, Murator (Gjermani)


    • 4 Qershor, 2023