• Metal Bau

    Inxhinier të Makinerisë, Inxhinier të Ndërtimtarisë, Operator të CNC-së


    • 15 Dhjetor, 2023