• Di 5 Holding SH.P.K

    Operator për CNC


    • 20 Qershor, 2024
  • X Line

    Operator në CNC Sharrë, Operator në Kanteric, Operator në Shpuese 3 AXE, Praktikant


    • 22 Qershor, 2024