• Di Casa Home Design

    Mjeshtër në Terren (2), Punëtor në Fabrikë (2), Operator në Sharrë, Operator CNC, Monter (2), Punëtor në Ngjyrosje (2), Mjeshtër në Terren (2), Shef i Transportit


    • 28 Maj, 2023