• Forcontact

    Operator të gjuhës Gjermane, Franceze


    • 24 Shkurt, 2023
  • Chameleon

    Monter / Teren (3), Print operator, Praktikant (2)


    • 4 Shkurt, 2023