• Intersport

  Vende të lira pune


  • 5 Tetor, 2023
 • Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

  Thirrje për aplikim në akademinë për udhëheqësi në komunitet – Edicioni në Pejë


  • 30 Shtator, 2023
 • KAM Market

  Menaxher Marketi, Zëvendës Menaxher Marketi (Pejë)


  • 20 Tetor, 2023
 • Syri i Vizionit

  Kompani/Ekspert/e për Zhvillimin e Strategjisë së Organizatës


  • 30 Shtator, 2023
 • Neptun

  Zëvendës/e Menaxher/e Dyqani, Arkëtar/e, Këshilltar/e i/e Shitjes


  • 5 Tetor, 2023
 • KAM Market

  Arkëtare (Pejë)


  • 20 Tetor, 2023
 • DCA

  Vende të lira pune


  • 30 Shtator, 2023
 • LC Waikiki Retail Company

  Asistent i Shitjes, Staf i Depos (Pejë)


  • 19 Tetor, 2023
 • A&D Tax Inc

  Kontabilist/e


  • 29 Shtator, 2023
 • Burger King

  Anëtar Ekipi (FULL TIME/PART TIME)


  • 30 Shtator, 2023