• Virtus Lending

    Junior Software Developer


    • 12 Gusht, 2022
  • Arya Consulting

    Studentë për punë praktike (Shkenca Kompjuterike dhe Programim)


    • 12 Gusht, 2022