• EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT

    Njoftim specifik i prokurimit – Renovimi i Hapësirave të Zyrave LLSM-Kosovë (MCA-Kosovo) (Alb/Eng)


    • 6 Qershor, 2023