• SIGKOS

    Vlerësues i Dëmeve (2)


    • 27 Shkurt, 2024
  • SIGKOS

    Drejtor i Departamentit të Marrjes në Sigurim/Shitje


    • 22 Shkurt, 2024