• Credins

    Specialist/e, Departamenti i Kontrollit dhe Cilësisë, Specialist/e në Departamentin e Burimeve Njerëzore, Shofer/e


    • 26 Qershor, 2024
  • Evapify

    Specialist/e i/e Shërbimit për Klientë në Pikë Shitëse


    • 30 Qershor, 2024