• Syri i Vizionit

    Kompani/Ekspert/e për Zhvillimin e Strategjisë së Organizatës


    • 30 Shtator, 2023
  • Risk Smart Professional

    Trajnim i Specializuar: Ekzekutimi i Strategjisë në Biznes (sipas mësimeve dhe praktikave të Shkollës së Biznesit në Universitetin e HARVARDIT)


    • 7 Tetor, 2023