• Taunita Foods

    Arkatare, Shofer për delivery, Punëtore për servimin e ushqimit


    • 11 Maj, 2024
  • Taunita Foods

    Pizzaman, Punëtor për Pastrimin e Peshkut


    • 25 Prill, 2024