• Forcontact

    Operator të gjuhës Gjermane, Franceze


    • 24 Shkurt, 2023