• Terre des Hommes - Child Relief

  Ekspert lokal për hartimin dhe finalizimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e qendrave për pranim


  • 24 Qershor, 2024
 • Terre des Hommes - Child Relief

  Ekspert lokal për hartimin e draft aktit nënligjor, me të cilin përcaktohen rregullat dhe procedurat për mbajtjen e bazës së të dhënave me ADN-të e personave të dënuar për veprat penale kundër integritetit seksual


  • 25 Qershor, 2024
 • Terre des Hommes - Child Relief

  Ekspert lokal për hartimin dhe finalizimin e Udhëzimit Administrativ për Shërbimet e Integruara


  • 24 Qershor, 2024