• Caritas

    Thirrje për propozime – Ri-integrimi ekonomik për persona të riatdhesuar dhe të huaj, Call for Proposals – Economic Re-integration for repatriated persons and foreigners, Poziv za predloge – Ekonomska reintegracija za repatrirana lica i strance


    • 20 Shkurt, 2023
  • Shehu Academy

    Trajnim dhe vend i lirë pune


    • 10 Shkurt, 2023