• Mercurius Consulting

  Trajnim për Bazat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore


  • 5 Shkurt, 2023
 • Caritas

  Trajnim për “Qasjen e të Huajve në Aftësim Profesional dhe Punësim”


  • 3 Shkurt, 2023
 • Shehu Academy

  Trajnim dhe vend i lirë pune


  • 10 Shkurt, 2023